Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1153/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1109/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1127/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1110/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 2043/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2902/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość

I OZ 1963/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 2178/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-24

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OSK 584/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   25