Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 1648/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. , Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OZ 1516/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko

I OSK 1101/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-23

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 956/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1256/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I OSK 1109/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-14

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 944/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

I OZ 1505/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 1527/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości

I OSK 2573/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2