Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1713/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [..] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania