Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 493/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 1934/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

I OZ 678/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości po wznowieniu postępowania

I OSK 3888/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji