Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1081/14 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Skargi kasacyjne Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa i Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa - Wojewody Małopolskiego od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa i Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa - Wojewody Małopolskiego na decyzję SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niew...

I OSK 2029/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 1904/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1883/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie IV wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 1898/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 5 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OZ 103/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 242/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

I OZ 316/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , znak: [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OZ 200/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1936/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] oku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia o...
1   Następne >   +2   +5   +10   16