Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 287/17 - Postanowienie NSA z 2018-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę