Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1822/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonani decyzji od...

I OSK 1243/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 2199/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 2200/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1636/17 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania

I OSK 1791/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 3330/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie ze skarg R. S., B. J. i A. F. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 7/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 1226/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OSK 4445/18 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Nr [...] Wojewody [...] w przedmiocie przyznania nieruchomości zamiennej
1   Następne >   +2   +5   +10   68