Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 7/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 11/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OZ 1303/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wyrażenia zgody na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1302/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 33/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 40/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 21/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 293/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   4