Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 4195/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 109/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H.A. od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OW 55/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Wniosek Starosty K. o sprostowanie postanowienia NSA w sprawie z

I OZ 30/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

I OSK 187/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty K. w przedmiocie ponumerowania akt, prowadzenia spisu treści i metryki

I OZ 157/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OPP 7/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga R. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygnaturze I OSK 4314/18 ze skargi kasacyjnej R. W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OSK 850/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 4195/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 3344/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o wszczęcie negocjacji w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   10