Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2663/20 - Wyrok NSA z 2021-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze sprzeciwu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w K. od decyzji Wojewody [...] , znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania