Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 699/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 1238/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 19/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OZ 1035/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 2477/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OSK 2430/15 - Postanowienie NSA z 2017-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1605/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieru...

I OZ 1713/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [..] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OZ 1467/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 1420/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z.S. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy S. wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt: II SAB/Bd 174/13
1   Następne >   2