Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 701/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodow...

I OZ 841/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 262/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OSK 220/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania

I OZ 933/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. na pismo Ministra Budownictwa nr [...]

I OZ 736/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa...

I OSK 1111/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1345/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 838/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   100