Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Bd 174/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SAB/Po 32/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-19

Zażalenie na zarządzenie w przedmiocie sprostowania zarządzenia w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sz. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

II SAB/Po 57/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości;

II SAB/Po 57/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-24

Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek W. E. o wyłącznie od orzekania sędziego NSA Jolanty Szanieckiej, sędziego WSA Edyty Podrazik, sędziego WSA Marii Kwiecińskiej, sędziego WSA Elwiry Brychcy, sędziego WSA Barbary Drzazgi, sędziego WSA Danuty Rzyminiak-Owczarczak, sędziego WSA Wiesławy Batorowicz, sędziego NSA Aleksandry Łaskarzewskiej, sędziego WSA Jakuba Zielińskiego, sędziego WSA Tomasza Świstaka i umarzające postępowanie z wniosku o wyłączenie sędzie...

II SAB/Po 57/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-25

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłas...

II SAB/Po 32/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-19

Zażalenie na zarządzenie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na zarządzenie w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów II Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sz. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości postana...

I OZ 1161/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Poznaniu w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

II SAB/Po 32/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości