Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1161/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Poznaniu w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości