Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 163/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. Z., K. S. i M. S. w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę