Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 1161/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 32/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sz. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 1254/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-29

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Burmis...

I OZ 482/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów II Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 33/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Sz. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 1254/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-12

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 482/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-31

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 576/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o w...

I OZ 1161/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Poznaniu w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OZ 33/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-21

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
1   Następne >   2