Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1112/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wywłaszczenia...

I OSK 1112/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-20

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 2011/06 - Postanowienie NSA z 2007-07-10

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt. I SA/Wa 1736/05 uchylającego decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast nr ORZ.5.3/813-WP-259/03 oraz decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 22 ...

I OZ 795/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia [...]., nr [...], w przedmiocie: stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 2012/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orz...

I OSK 98/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości