Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 305/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1290/07 odrzucające zażalenie W. E. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1290/07 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA 3383/01

I OSK 1545/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-04

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i przyznania odszkodowania

I OSK 1003/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-03

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 1736/03

I OZ 1001/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Miasta P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 1736/03 uchylającym decyzję Prezesa...