Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 620/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mini...

I OZ 753/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia ods...

I OZ 751/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OZ 257/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OZ 210/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 164/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], ...

I OZ 459/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 304/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 675/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1881/07 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] o uchyleniu decyzji Wojewody P. z dnia [...] w części dotyczącej przyznania odszkodowania i w tym zakresie stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia [...], zaś utrzymującej w mocy decyzję Wojewody P. z dnia [...] w czę...
1   Następne >   +2   +5   7