Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 397/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 486/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 431/07 o odrzuceniu zażalenia S. W. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 431/07 o odmowie przywrócenia S. W. terminu do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 431/07 o...

I OZ 512/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 532/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości