Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 100/11 - Wyrok NSA z 2011-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia...

I OSK 1532/10 - Wyrok NSA z 2011-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 494/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 585/10 - Wyrok NSA z 2011-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 153/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 381/07 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 381/07 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 381/07 o odrzuceniu skargi kasacyjne...

I OSK 862/10 - Wyrok NSA z 2011-04-08

Skargi kasacyjne Syndyka Masy Upadłości Poznańskiej Fabryki (...) '(...)' w upadłości z siedzibą w P. oraz Miasta P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Syndyka Masy Upadłości Poznańskiej Fabryki (...) '(...)' w upadłości z siedzibą w P. oraz Miasta P. na decyzję Ministra Budownictwa nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu

I OSK 782/10 - Wyrok NSA z 2011-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1888/10 - Wyrok NSA z 2011-10-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji