Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1094/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 755/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1622/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 1784/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 930/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości

I SA/Wa 662/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I SA/Wa 662/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt. I SA/Wa 809/06

I SA/Wa 1161/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   30