Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

OSK 393/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie postępowania nadzorczego dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości

OSK 169/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

OSK 342/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w sprawie ze skargi Stanisława K. i Krystyny K. i Konrada L. na niewykonanie przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wyroku NSA I SA 234/00

OSK 732/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

OSK 13/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

OSK 730/04 - Wyrok NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odszkodowania za utratę wartości nieruchomości

OSK 9/04 - Wyrok NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 296/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w P. z dnia 2