Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

OSK 13/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości