Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 1590/04 - Wyrok NSA z 2005-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 524/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...]