Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1384/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 981/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na wejście na grunt

I OSK 185/06 - Wyrok NSA z 2006-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania odszkodowania za szkodę powstałą na skutek wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 194/06 - Wyrok NSA z 2006-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OSK 1147/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 1062/05 - Wyrok NSA z 2006-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenie na zajęcie nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy.

I OSK 1115/05 - Wyrok NSA z 2006-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wznowienia postępowania nadzorczego

I OSK 115/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 93/06 - Wyrok NSA z 2006-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I OSK 193/06 - Wyrok NSA z 2006-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustanowieniu użytkowania wieczystego