Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 662/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I SA/Wa 662/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt. I SA/Wa 809/06

I SA/Wa 1161/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 207/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 656/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 1466/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1107/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 762/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 519/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Wa 524/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

Sprawa ze skargi H. P. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 31/07
1   Następne >   +2   4