Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 873/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 1161/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 230/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 1671/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie sygn. akt I SA/Wa 1671/08 odrzucającego skargę E. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA Warszawie sygn. akt I SA/Wa 496/08 oddalającego skargę E. B. na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości zaż...