Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 518/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I SA/Wa 474/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-29

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 662/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 809/06

I SA/Wa 873/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 461/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ustalającej odszkodowanie

I SA/Wa 662/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt. I SA/Wa 809/06

I SA/Wa 605/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 1161/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 207/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 656/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   16