Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1908/06 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1548/06 - Wyrok NSA z 2008-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania odwoławczego

I OSK 1776/06 - Postanowienie NSA z 2008-02-22

Skargi kasacyjne Kopalni [...] SA w K. i Ministra Budownictwa zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr BO4b/787-0-273/05 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracy...

I OSK 230/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości