Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1807/06 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skargi kasacyjne A. T., J. T.-K., O. T. i M. K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Prezydenta Miasta K. oraz J. T.-K., Artura T., M. K. i O. T. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu

I OSK 232/07 - Wyrok NSA z 2008-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 370/07 - Wyrok NSA z 2008-03-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I OZ 198/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania