Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 322/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 543/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 264/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 548/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Wniosek w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości

I SA/Wa 549/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 605/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-26

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 1908/06 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 699/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 59/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 496/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości