Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 698/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego

I OZ 729/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 730/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 635/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1052/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia wywłaszczeniowego.

I OSK 1268/07 - Wyrok NSA z 2008-09-05

Skargi kasacyjne: Wojewódzkiej Przychodni [...] w K. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia następstwa prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zwrotu nieruchomości

I OSK 114/07 - Wyrok NSA z 2008-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o odmowie przyznania odszkodowania