Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1455/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1537/08 o odrzuceniu skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. ...

I SA/Wa 1094/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 1277/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 1455/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1537/08 o odrzuceniu skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1902/07 odrzucającym skargę Z. W. na pismo Ministra Budownictwa , nr [...]

I OSK 1482/08 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania

I OSK 755/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 1471/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-10

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie oku sygn. akt I SA/Wa 67/06

I SA/Wa 1622/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 1734/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   31