Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1094/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 755/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1622/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 1784/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 930/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości

I SA/Wa 241/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 877/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1240/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1541/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 512/07

I SA/Wa 1545/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania
1   Następne >   +2   4