Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1151/08 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania orzeczenia z naruszeniem prawa

I OSK 1299/08 - Wyrok NSA z 2009-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1519/08 - Wyrok NSA z 2009-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania