Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 155/09 - Wyrok NSA z 2009-11-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 175/09 - Wyrok NSA z 2009-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia oraz ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania

I OSK 195/09 - Wyrok NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji