Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1084/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu

I SA/Wa 2114/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-05

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09, odrzucającym skargę o wznowienie postępowania sądowego

I OSK 615/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Infrastruk...

I OSK 1608/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji