Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 401/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 941/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1116/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 660/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 512/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie obciążenia kosztami egzekucyjnymi

I OZ 727/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 705/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 775/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 707/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania