Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 861/11 - Wyrok NSA z 2011-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2056/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 1679/11 - Wyrok NSA z 2011-12-01

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 98/11 - Wyrok NSA z 2011-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 579/10 - Wyrok NSA z 2011-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 1202/10 - Wyrok NSA z 2011-01-12

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Z. L. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1605/10 - Wyrok NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomość

I OSK 25/11 - Wyrok NSA z 2011-04-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1113/10 - Wyrok NSA z 2011-06-17

Skargi kasacyjne S. B. i Ministra Infrastruktury od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 1139/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   6