Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 358/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania wywłaszczeniowego