Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 1148/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości