Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 826/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09

I OZ 827/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09

I OSK 861/11 - Wyrok NSA z 2011-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 2056/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 1367/10 - Postanowienie NSA z 2011-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1936/10 - Wyrok NSA z 2011-11-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OSK 1910/10 - Wyrok NSA z 2011-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1932/10 - Wyrok NSA z 2011-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 983/11 - Wyrok NSA z 2011-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 1955/10 - Wyrok NSA z 2011-11-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   2