Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 701/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodow...

I OZ 346/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09 od...

I OZ 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Min...

I OZ 633/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury ., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego

I OSK 1133/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego