Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 55/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1597/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 81/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi A. W., M. W. i J. W. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 947/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2503/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 410/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1577/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2762/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 474/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I SAB/Wa 387/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia
1   Następne >   3