Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 402/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 99/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania

IV SA/Wa 55/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SAB/Wa 27/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

IV SAB/Wa 87/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SA/Wa 413/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 669/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 62/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi M. K. i M. K. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie postępowanie administracyjnego

IV SA/Wa 479/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   9