Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2990/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 669/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1698/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz M.B., J.P., A.S. zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I OZ 447/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1252/14 - Wyrok NSA z 2015-02-03

Skargi kasacyjne: A. D. P. i E. B. M. G. oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 101/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1151/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1429/13 - Wyrok NSA z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odszkodowawczej

I OZ 578/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 753/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   7