Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 101/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1151/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 294/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 925/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 566/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu

I OSK 593/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 11/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego w części