Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 606/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.M., J.M., A.M., J.M. i M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OZ 566/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu

I OZ 565/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [..] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość