Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 626/15 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 918/15 - Wyrok NSA z 2016-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OSK 1049/14 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 177/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia ...

I OSK 1036/14 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 339/16 - Wyrok NSA z 2016-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia:

I OZ 215/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 154/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania administracyjnego

I OZ 419/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania Ministra Infrastruktury i Budownictwa do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2802/15 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i R...

I OSK 871/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [..] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   11